Vlamingen schenken 70 procent meer vastgoed

Belastingverlaging trekt meer schenkers drempel over

Bron: De Tijd, zaterdag 31 oktober 2015

In september vonden in Vlaanderen 1.255 schenkingen van vastgoed plaats. Dat is 70 procent meer dan in juli. In augustus was de stijging ook al zichtbaar. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. ‘De schenkingen van vastgoed zitten in stijgende lijn. We verwachten dat die stijging aanhoudt’, zegt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van de federatie.

Sinds 1 juli zijn de tarieven voor de schenking van onroerend goed fors verlaagd. Vooral dan voor schenkingen buiten de rechte lijn van partners, ouders en kinderen. Voor een schenking aan een neef of nicht, en zeker aan een vriend, scheelt dat snel enkele tienduizenden euro’s aan schenkbelasting.

Van Opstal schat dat het cijfer ook in juli al licht hoger lag dan gemiddeld, al zijn er geen duidelijk vergelijkbare cijfers omdat vóór juli geen onderscheid werd gemaakt tussen een schenking van roerend (geld) en onroerend goed. ‘Het duurt twee tot drie maanden om het dossier rond te krijgen als het om onroerend goed gaat. Beslis je nu vastgoed te schenken, dan heb je ten vroegste begin volgend jaar je akte. Het hing eind mei echter al in de lucht dat er een verlaging zat aan te komen. Wellicht zijn wat aktes van juni naar juli uitgesteld en was er een klein ophopingseffect.’ De stijging met 70 procent tussen juli en september is dus wellicht nog een onderschatting van de toename tegenover vroeger.

Niet alleen wegens de doorlooptijd van een dossier verwachten de notarissen nog een verdere stijging. ‘We kennen ook een cyclisch effect: naar het jaareinde toe zijn er altijd al meer aktes dan in hartje zomer.’

Verlaagde schenkbelasting zet aan tot snellere overdracht van vastgoed

De verlaging van de belasting voor de schenking van onroerend goed lijkt haar effect niet te missen. Maand na maand zien de notarissen meer van dergelijke aktes verlijden.

Bron: De Tijd, zaterdag 31 oktober 2015

De notarissen zien het aantal schenkingen van vastgoed maand na maand met een paar honderd toenemen, nu de belasting daarop is vereenvoudigd en verlaagd.

Wie goederen schenkt, de schenking laat registreren en de schenkbelasting betaalt, is voor altijd gerust. Ook als de schenker binnen drie jaar sterft, wordt op de goederen geen erfbelasting meer geheven.

Gaat het om roerende goederen, zoals (spaar)geld, waardepapieren of juwelen, dan is de schenkbelasting zeer behapbaar: 3 procent als wordt geschonken aan een verwante in rechte lijn en 7 procent voor een andere begunstigde.

Bij een schenking van onroerend goed was het een ander paar mouwen. De belasting wordt berekend in schijven. In rechte lijn (tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, of tussen partners) ging ze van 3 procent op de eerste schijf tot 30 procent voor bedragen boven 500.000 euro. Voor broers en zussen ging ze van 20 tot 65 procent. Voor ooms, tantes, neven en nichten liep ze op tot 70 procent. Voor ‘vreemden’ evolueerde ze van 30 procent op de eerste schijf tot 80 procent op de hoogste schijf.

Sinds 1 juli (aktedatum) gelden spectaculair lagere tarieven. Voor schenkingen in rechte lijn zijn ze vereenvoudigd tot vier schijven en zakte het hoogste tarief naar 27 procent. Wie het pand energiezuiniger maakt of verhuurt, kan daarvan achteraf nog een deel terugvorderen.

Ook voor alle andere begunstigden is het kluwen aan tarieven herleid tot vier schijven, met een maximumtarief van 40 procent. Voor wie energiebesparende investeringen in het pand doet of het op de huurmarkt brengt geldt hier een maximumtarief van 31 procent.

Het resultaat bij de schenking van een woning van 220.000 euro? Als een vader schenkt aan een zoon: 10.425 euro minder schenkbelasting dan voorheen. Een broer schenkt aan een zus: 73.375 euro minder belasting. Een oom schenkt aan een nichtje: vroeger moest 113.375 euro schenkbelasting worden betaald, nu 29.000 euro, of 84.375 euro minder.

De Vlaamse regering hoopt dat de lagere schenkbelastingen extra geld in het laatje brengen. De inkomsten voor de fiscus komen nu al binnen, niet pas bij het overlijden. Eerder waarschuwde de Inspectie van Financiën dat die budgettaire meevaller zeer onzeker is.

Verlaagde schenkbelasting wijzigt plaatje

In sommige gevallen was een duolegaat vroeger fiscaal gunstiger dan een schenking. Dat is met de verlaging van de schenkbelasting voor vastgoed veranderd.

Bron: De Tijd, zaterdag 31 oktober 2015

Op 1 juli verlaagden in Vlaanderen de tarieven voor de schenkbelasting op vastgoed. Vroeger beliep die 30 tot 80 procent (progressief in schijven) wanneer onroerend goed werd geschonken aan een begunstigde die slechts verre familie was, of helemaal geen familie. Nu is die belasting gelijk voor alle begunstigden buiten de (lager belaste) ‘rechte lijn’ van partners (ouders en kinderen). Ze gaat van 10 procent naar maximaal 40 procent.

Wetend dat een schenking bij leven uiteraard niet zomaar gelijk te schakelen is met een legaat bij overlijden, is het toch eens de vergelijking waard welke keuze tot welk fiscaal plaatje leidt.

Stel: de ongehuwde en kinderloze Mia wil een deel van haar vermogen nalaten aan Sarah, de dochter van haar beste vriendin van wie ze doopmeter was. Het gaat om een appartement aan zee, met een geschatte waarde van 200.000 euro, en nog eens 200.000 euro cash.

Als Sarah dat erft, moet ze 240.000 euro erfbelastingen betalen. Doet Mia een schenking, dan leidde dat vroeger tot 132.125 euro aan schenkbelastingen. Dat is nu een pak minder: 39.000 euro. Laat Mia de overdracht verlopen via een duolegaat, dan wordt er in totaal 127.000 euro aan erfbelastingen betaald, in de veronderstelling dat Sarah 200.000 euro ontvangt. Het goede doel van Mia’s keuze houdt 73.000 euro over.

Conclusie: vroeger was het duolegaat fiscaal zelfs gunstiger dan een schenking. Dat is niet langer zo. Zoals gezegd: dan moet Mia bereid zijn voor haar overlijden al ten dele afstand te doen van haar vermogen. Houdt ze het liever bij zich zolang ze leeft, dan leidt een duolegaat tot minder belastingen én een mooi bedrag voor het goede doel. De ervaring met roerend goed (zoals geld) toont aan dat veel mensen dat verkiezen: het wordt vaak doorgegeven via een duolegaat, hoewel op zulke goederen al langer erg lage schenkbelastingen gelden.

Share on:

Leave a comment