Voeren heeft nu eigen brandweerkazerne

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft vrijdagavond de nieuwe brandweerkazerne van Voeren geopend.

De Limburgse gemeente moest in het verlenen steeds rekenen op korpsen uit de buurt omdat het zelf geen eigen brandweer had. Op die manier gebeurde het wel eens dat er twintig minuten voorbijgingen vooraleer, er bij een dringend geval, de eerste spuitgasten opdoken.

De nieuwe kazerne is een voorpost van de brandweer van Bilzen. De oplossing bleek een ingenieuze uitweg uit de ook communautair geladen complicaties rond de hulpdiensten in Voeren. Met de hulp van de stad Bilzen en de Nederlandse brandweerkazernes vlak over de grens konden de weerstanden aan Waalse kant omzeild worden.

Minister Turtelboom bedankte eenieder die bijgedragen had tot de oplossing: de Nederlandse gemeenten Eijsden en Margraven, de burgemeesters Broers (Voeren) en Sauwens (Bilzen), waarnemend gouverneur Herman Meers en zijn voorganger Steve Stevaert, en haar eigen voorganger Patrick Dewael.

Zij stelde ook tevreden vast dat inmiddels de plooien met de Waalse buurgemeenten zijn gladgestreken, doordat de nieuwe brandweerpost ook bijdraagt tot grotere veiligheid in een aantal van die gemeenten.

De inhuldiging van de kazerne, die gepaard ging met een plechtige vaandel-overhandiging en een groot feest, waarop quasi alle Limburgse brandweercommandanten aanwezig waren. Ze maakte deel uit van de inhuldiging van een nieuwe gemeentelijke site, die voor een kleine gemeente van 4200 inwoners bijzonder indrukwekkend oogt.

Share on:

Comments are closed.