Voor het eerst Marokkaanse gevangenen teruggebracht naar Marokko

Vanmiddag werden 5 Marokkaanse gedetineerden die hun straf uitzaten in België, overgeleverd aan Marokko. Het is de eerste keer  in de geschiedenis van ons land dat dit gebeurt. Minister van Justitie Annemie Turtelboom is zeer tevreden en dankt alle partners: haar Marokkaanse collega, de dienst vreemdelingenzaken, de federale politie en de directie van het gevangeniswezen.

Over de uitlevering van Marokkaanse gedetineerden aan hun land van oorsprong, is al veel inkt gevloeid. De uitvoering is het resultaat van de niet aflatende inspanningen van alle betrokken partijen.

Reeds in 1997 sloot België een protocol af met Marokko dat de terugkeer van Marokkaanse gevangenen mogelijk moest maken. Omdat echter niet veel gedetineerden hiervoor hun toestemming gaven, sloot toenmalig minister van Justitie Laurette Onkelinx in 2007 een bijkomend protocol af waardoor ook gedwongen repatriëring mogelijk werd.

Vanmorgen vertrok een eerste vliegtuig met 5 Marokkaanse gedetineerden richting Rabat. Het gaat om gedetineerden tussen 24 en 39 jaar die vastzaten voor drugsdelicten, illegaal verblijf, slagen en verwondingen, valsheid in geschrifte, wapenbezit, verkrachting en opsluiting en foltering. Samen werden deze 5 criminelen veroordeeld tot 36 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom: “Deze 5 gedetineerden zijn zware criminelen waarvan alle beroepsmogelijkheden waren uitgeput en die geen enkele band met ons land hebben. Het is dan ook goed dat deze gedetineerden hun straf kunnen uitzitten in hun land van oorsprong.”

Share on:

Leave a comment