Vrijheid is behalve de voornaam, ook de familienaam van je kind kunnen kiezen

HLN 19/02/2014: “Ouders kunnen familienaam van hun kinderen kiezen”

Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft het wetsontwerp ingediend waardoor ouders meer vrijheid krijgen om de familienaam van hun kinderen te kiezen.
Na een aantal adviezen zijn de overgangsbepalingen verruimd, waardoor de ouders gedurende één jaar de kans krijgen om de naam van alle minderjarige kinderen aan te passen. Na die overgangsperiode hebben ze nog tijd tot drie maanden na de geboorte om de familienaam alsnog aan te passen. Dat kinderen ouder dan 12 jaar inspraak zouden krijgen, zoals het adviescomité van de Kamer voorstelde, werd niet weerhouden. Het wetsontwerp wordt volgende week reeds in commissie besproken.

Het wetsontwerp maakt het mogelijk dat alle ouders de familienaam van hun kinderen vrij kunnen kiezen: de familienaam van de vader (wat vandaag meestal het geval is), de familienaam van de moeder, of de dubbele familienaam. Alle kinderen moeten wel dezelfde familienaam dragen.

Niet langer alleen pasgeborenen
In het oorspronkelijke ontwerp was de vrije keuze enkel beperkt tot de pasgeborenen. Daar wordt nu van afgestapt. Gedurende een overgangsperiode van één jaar kunnen de ouders de familienaam van hun minderjarige kinderen aanpassen. Is er een meerderjarig kind in het gezin, kan de familienaam niet aangepast worden omdat alle kinderen dezelfde familienaam moeten dragen. Na die overgangsperiode kunnen de ouders de naam van hun kinderen nog aanpassen tot drie maanden na de geboorte van hun jongste spruit.

Het Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer had ook voorgesteld om kinderen vanaf 12 jaar een stem te geven bij de aanpassing van hun familienaam, maar daar is minister Turtelboom niet op ingegaan. De kinderrechtencommmissaris vond dat dit een grote verantwoordelijkheid voor de minderjarige was, klinkt het op het kabinet van Justitie.

Share on:

Leave a comment