Website BEN-architect.be is gelanceerd

Een nieuwe website rond bijna-energieneutraal bouwen werd vandaag gelanceerd. De Vlaamse architectenorganisatie NAV ontwierp deze portaalsite met de naam ‘www.BEN-architect.be’. Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, heeft 30.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling, promotie en lancering ervan. Het doel is om particulieren beter te ondersteunen in het bouwen van een bijna-energieneutrale (BEN) woning. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen.

Elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, moet voldoen aan de BEN-eisen die vanuit Europa opgelegd zijn. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil voor nieuwbouwwoningen stapsgewijs aangescherpt; van E60 op dit moment, naar E50 in 2016, E40 in 2018, E35 in 2020, en tot slot E30 vanaf 2021.

In dit kader lanceerde het Vlaams Energieagentschap tijdens de Batibouw-beurs in 2014 het concept ‘BEN-voorloper’. Een jaar later, in februari 2015, hebben zich al 548 BEN-voorlopers aangemeld en komen er dagelijks bij. Dit zijn onder meer architecten en deskundigen die de BEN-norm willen promoten en in de praktijk omzetten. Zij hebben ervaring in de sector, leverden al een of meerdere bouwprojecten af die op een bijna-energieneutrale manier gebouwd zijn, of zullen dit doen in de nabije toekomst. “BEN-voorlopers zijn belangrijk omdat ze de transitie in de bouwwereld op gang trekken. Daarom wil de Vlaamse regering meer architecten en deskundigen activeren om zich hierbij aan te sluiten”, aldus minister Turtelboom. Rapporteringen binnen het Energieconsulentenproject van de Vlaamse architectenorganisatie NAV gaven aan dat architecten al jaren een stijgende interesse hebben voor energie. Zo zitten het aantal helpdeskvragen, het aantal deelnemers aan infosessies en cursussen, en het aantal vergaderingen rond energie, allemaal in een stijgende lijn. Door de vele en snelle aanpassingen binnen de EPB (energieprestatieregelgeving voor bouwers), heeft de architect nood aan ondersteuning op weg naar het energiezuinig bouwen en renoveren.

De ontwikkelingen rond de BEN-norm creëerden een groeiende vraag naar een portaalsite voor particulieren en professionelen die op zoek zijn naar een BEN-architect en informatie hierover. Op deze website, ’www.BEN-architect.be’ zullen alle architecten die in Vlaanderen reeds BEN-woningen ontwerpen hun projecten kunnen opladen. Op deze manier kunnen deze voorlopers collega’s enthousiasmeren om dat ook te worden. “Met deze portaalsite willen we ook de architecten bewust maken van energie vanaf de eerste lijn die ze op papier zetten. De bedoeling is hen te engageren rond energie-efficiëntie en bijna-energieneutraal bouwen”, benadrukt minister Turtelboom.

Een recente enquête geeft aan dat nu al 49% van de kandidaat-bouwers willen bouwen volgens de BEN-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt. Er zijn dan ook tal van voordelen aan verbonden:

  • Financiële tegemoetkoming ter aanmoediging. De initiële meerkosten van 5 tot 10% worden al grotendeels gecompenseerd met een premie van de netbeheerder van minstens 1800 euro en gedurende 5 jaar 100% korting op de onroerende voorheffing, wat een extra voordeel van gemiddeld 1000 euro/jaar betekent;
  • Een leven lang een zeer lage energiefactuur;
  • Interessantere leenvoorwaarden, dankzij het BEN-krediet;
  • De waarde van de woning: die blijft (ook later) concurrentieel met nieuwbouw vanaf 2021;
  • Meer comfort door minder warmteverlies en minder tocht;
  • De milieuwinst. Niet minder belangrijk is dat dankzij de BEN-principes ook het milieu wordt gespaard.
Share on:

Leave a comment