Wereldwijde stresstest voor kerncentrales

Nadat op Europees niveau werd beslist om het veiligheidsniveaus van kerncentrales te testen, wil Annemie Turtelboom dat ook de kerncentrales buiten Europa een dergelijke test ondergaan. Annemie hield daarover een pleidooi in Wenen tijdens een internationale conferentie over nucleaire veiligheid.

Na de kernramp in Fukushima besliste de Europese ministerraad om alle kerncentrales in Europa aan een zogenaamde stress test te onderwerpen. Die test moet kijken of de kerncentrales bestand zijn tegen de gevolgen van eventuele natuurrampen of incidenten veroorzaakt door menselijke tussenkomst zoals cyberaanvallen of vliegtuigcrashes.

“Aangezien radioactieve straling niet stopt aan de grenzen,heeft het weinig zin om enkel de Europese kerncentrales aan zo’n test te onderwerpen”, aldus Annemie Turtelboom. Wanneer de resultaten bekend raken, zijn er drie mogelijkheden: of de kerncentrale is veilig en kan openblijven, of de kerncentrale moet een aantal aanpassingen ondergaan of de kerncentrale moet worden gesloten.

Annemie keerde tevreden terug naar België. “De leden van het AIEA verklaarden zich akkoord om alle landen op te roepen dergelijke stress testen uit te voeren, en beslisten dat op basis van de resultaten van deze testen ook de veiligheidsnormen zullen worden aangescherpt.” Dit alles moet rond zijn binnen het jaar.

Share on:

Leave a comment