Werkstraf naar hoger niveau

Meer prestatieplaatsen dankzij optimalisatie informatie via nieuwe website

De nieuwe website over werkstraffen (www.werkstraf.be) wordt vandaag gelanceerd om al de betrokkenen nog beter te informeren, zodat meer organisaties en overheden een prestatieplaats aanbieden, en werkstraffen nog sneller kunnen worden uitgevoerd.

De werkstraf

Elk jaar worden bijna 10.000 personen veroordeeld tot een aantal uren werkstraf, die minimum 20 en maximum 300 uren bedraagt (600 uren in geval van recidive). De veroordeelde moeten werken in openbare diensten, vzw’s of stichtingen, onder toezicht van de probatiecommissie. In 2013 werden er 951504 uren werkstraf uitgevoerd, goed voor bijna 40.000 volledige dagen.

Sinds 2012 worden werkstraffen, dankzij het wegwerken van de historische wachtlijsten bij de justitiehuizen, sneller uitgevoerd. De wachtlijsten voor alle alternatieve straffen (probatie, elektronisch toezicht en werkstraffen) werden met 86% verminderd, de wachtlijst specifiek voor de werkstraffen daalde eveneens met 86% (van 1820 dossiers in juli 2012 naar 261 dossiers in november 2013). Vandaag wordt een werkstraf door een justitie assistent behandeld binnen de 8 dagen. Dankzij het wegwerken van de wachtlijsten, kunnen straffen op maat worden gegeven, die snel en kordaat worden uitgevoerd.

Nieuwe website

Het doel van de nieuwe website is de werkstraf zo bekend mogelijk te maken zodat de veroordeelde op de hoogte is dat hij deze straf kan krijgen, maar vooral dat alle potentiële partijen (de 589 gemeenten, de provinciale instanties en het maatschappelijk middenveld) weten welk potentieel beschikbaar is en tot wie zij zich dienen te richten om meer informatie te verkrijgen. De werkstraf is een uiterst succesvolle alternatieve straf  (80% van de werkstraffen worden tot een goed einde gebracht) die extra zichtbaarheid verdient.

Met deze website beogen we het aantal prestatieplaatsen sterk te vergroten om zodoende nog meer straffen in minder tijd te laten uitvoeren.

Meer details vindt u op de website over de werkstraf : http://www.werkstraf.be/nl

Share on:

Leave a comment