Windturbines Colruyt draaien volgende week

De site Laekebeek van de Colruyt Group in Lot wekt vanaf volgende week al haar energie zelf op. Die is afkomstig van eerder geplaatste zonnepanelen en twee gloednieuwe windturbines.

Bron: Het Nieuwsblad, vrijdag 20 november 2015

Volgende week wordt er op het grondgebied van Beersel voor het eerst een grote windturbine in werking genomen. Op de site Laekebeek van de Colruyt Group langs de Huysmanslaan in de deelgemeente Lot, werden vorige maand maar liefst twee installaties geplaatst. Die bevinden zich achter de gebouwen van Dreamland en Okay. Bij de energiepoot van Colruyt, dat haar naam veranderde van WE-Power naar Eoly, leeft er tevredenheid over de realisatie van het project. “De eerste ideeën en plannen om op de site Laekebeek windenergie op te wekken, dateren al van tien jaar geleden”, zegt Stephan Windels van Eoly. “Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om zo’n idee in de praktijk om te zetten. Zo moeten er verschillende procedures worden gevolgd, zoals het bekomen van de nodige vergunningen. Onder meer omwille van de inplanting voldeed onze eerste aanvraag niet, waardoor een nieuwe aanvraag moest worden ingediend. Momenteel zijn er nog keuringen en testen gaande. Normaal gezien draaien de wieken volgende week. De twee windturbines hebben elk een vermogen van twee megawatt en hun stroom gaat rechtstreeks naar het naastgelegen distributiecentrum. Via zonnepanelen op de daken van onze bedrijfsgebouwen in Lot wekken we ook al twee megawatt op. Dat maakt dat we alles samen over voldoende alternatieve energie beschikken om onze hele site te bevoorraden met stroom”, zegt Windels. “Dat we zelf voorzien in onze elektriciteit, heeft onder meer als voordeel dat we niet afhankelijk zijn van de prijsschommelingen op de energiemarkt. Belangrijker is dat die windmolens goed zijn voor het klimaat. De twee installaties dekken het verbruik van 2.900 gezinnen, goed voor een vermindering van CO2-uitstoot van 3.100 ton per jaar.”

Nog meer windmolens

De Beerselse burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) is tevreden over de plaatsing van de windmolens: “Ook Beersel toonde zich via de ondertekening van het burgemeestersconvenant bereid om tegen 2020 de CO2-uitstoot met twintig procent te verlagen. Door deze windturbines en die van Ecopower zetten we alvast een grote stap in de goede richting. De windmolens hebben ook een sensibiliserende functie. Door ze te zien, worden we eraan herinnerd dat we ons moeten inzetten voor het klimaat”, zegt Vandaele. Op de planning van Eoly staan nog een resem andere projecten. “Binnenkort nemen we naast het kanaal Brussel-Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe turbine in gebruik”, zegt Stephan Windels. “Begin volgend jaar komt er ook een installatie op het terrein van onze vleesverwerkende afdeling Fine Food Meat, die rechtstreeks stroom levert voor de vleesverwerkende activiteiten. Ons windpark telt dan elf turbines. Intussen dienden we ook al vergunningsaanvragen in voor de bouw van acht turbines in Henegouwen.” De inspanningen van de Colruyt Group kunnen bij Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom op meer dan appreciatie rekenen. “Eind dit jaar telt Vlaanderen maar liefst 380 windmolens. Het doel om er tegen 2020 vijfhonderd te hebben, zal ruimschoots worden bereikt. Dat is onder meer te danken aan belangrijke bedrijven die het voortouw nemen, zoals Colruyt Group. Intussen onderzoeken wij, als overheid, waar er nog windmolens kunnen worden ingeplant. Er zijn ongetwijfeld nog locaties voorhanden”, zegt minister Turtelboom.

 

Share on:

Leave a comment