Winterperiode voor elektriciteit en aardgas verlengd tot en met 15 maart

Tot en met 15 maart is het niet toegelaten voor distributienetbeheerders om huishoudelijke afnemers af te sluiten van de elektriciteit- en gastoevoer. Normaal gezien loopt de periode af op 1 maart, maar die wordt nu met twee weken verlengd.

Gedurende de winter mag de toevoer van elektriciteit en gas niet worden afgesloten van 1 december tot 1 maart, dat is zo bepaald in het Energiebesluit. De distributienetbeheerders mogen klanten in deze periode niet afsluiten van elektriciteit of aardgas, behalve dan in uitzonderlijke gevallen (veiligheid, fraude, leegstand).

Op basis van de weersvoorspellingen besliste minister van Energie Annemie Turtelboom om deze periode te verlengen tot en met 15 maart. “Hiermee willen we voorkomen dat mensen letterlijk in de kou komen te zitten”, stelt Turtelboom.

Dit betekent dat het tot en met zondag 15 maart niet toegelaten is om afnemers af te sluiten. Ook de regeling met betrekking tot de ‘minimumlevering aardgas via de budgetmeter’ wordt verlengd tot en met deze datum. Het OCMW kan zo een maand langer tussenkomsten toekennen voor het opladen van de aardgasbudgetmeter van huishoudelijke afnemers, van wie de aanvraag daarvoor werd goedgekeurd.

Het ministerieel besluit dat deze verlenging doorvoert, wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Share on:

Leave a comment