Zero emissie bonus definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag definitief het voorstel voor de zero emissie bonus goed. De bonus zorgt ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij model (elektrisch of waterstof) kleiner wordt. De aankoopprijs van  een elektrische wagen is momenteel nog duurder dan een gelijkaardig model in benzine of diesel, maar stoot geen CO2 en fijn stof uit. Viceminister-president Annemie Turtelboom wil met deze bonus, die degressief is en afloopt naar 2020 toe, een doorstart geven aan de Vlaamse markt en streeft naar 60.000 elektrische wagens tegen 2020.

De zero emissie bonus is de derde maatregel die de Vlaamse Regering neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren. Vlaanderen is in Europa namelijk ’s grootste uitstoter van vervuilende emissies zoals bijvoorbeeld fijn stof. Na de vergroening van de autofiscaliteit en het actieplan voor duurzame mobiliteit ‘Clean power for transport’ die de Vlaamse Regering beide reeds goedkeurde, volgt deze bonus met als doel natuurlijke personen te verleiden naar de elektrische optie.

“De kip en het ei-verhaal willen we achter ons laten. Naast de zero emissie bonus om elektrisch rijden te stimuleren, zetten we ook in op de uitbouw van de laadinfrastructuur. Want een doorstart geven aan de markt lukt alleen maar wanneer de infrastructuur daar ook op voorbereid is. Daarom stelt de Vlaamse Regering zich als doelstelling 5.000 extra laadpalen tegen 2020”, vertelt Viceminister-president Annemie Turtelboom.

De zero emissie bonus is voorzien voor ieder natuurlijk persoon die een nieuwe emissievrije wagen koopt. Ieder persoon kan er slechts eenmaal gebruik van maken. In Vlaanderen werden in 2014 amper 1.287 batterij elektrische wagens verkocht, 0,05 procent van het totaal aantal verkochte wagens. Wanneer we enkel natuurlijke personen in beschouwing nemen dan waren dit slechts 85 wagens in 2014.

“Hier willen we verandering in brengen door enkel helemaal schone wagens te subsidiëren. Zo geeft de Vlaamse Regering duidelijk aan welk type wagens op termijn in Vlaanderen moet rondrijden. Het verkeer is op vandaag namelijk de nummer 1 vervuiler qua luchtverontreiniging, terwijl de technologie die het probleem kan oplossen bestaat”, geeft de Viceminister-president mee.

Op de ministerraad van de Vlaamse Regering werd vandaag een finale goedkeuring gegeven voor de zero emissie bonus. De regering verduidelijkte de termijn waarbinnen de aanvraag kan ingediend worden. Daarnaast wordt er gewerkt met een strikte monitoring van het uitgekeerde bedrag zodat deze bonus niet zal leiden tot over-subsidiëring. De bonus is van toepassing voor zero emissie wagens die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2016. Een aanvraag kan ingediend worden via het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Share on:

Leave a comment