Nieuws

BTS kan hun groepsactiviteiten tot volgend jaar uitvoeren aangezien alle leden uitstel van indiensttreding hebben aangevraagd

www.insight.co.kr

BTSkunnen hun groepsactiviteiten voortzetten tot volgend jaar aangezien alle leden uitstel van inschrijving hebben aangevraagd.

Volgens de mediaberichten van 25 november hebben alle leden van de groep uitstel van indiensttreding aangevraagd. Eerder heeft de Nationale Assemblee besloten om personen op het gebied van populaire cultuur en kunst die hebben bijgedragen aan het verbeteren van de nationale status en waardigheid op te nemen in de voordelen van het uitstellen van hun dienstneming.

Dit amendement op de Wet militaire dienst stond BTS toe om hun dienstneming uit te stellen tot de leeftijd van 30, aangezien ze de Hwagwan Order of Cultural Merit ontvingen, wat een 5e rangorde van culturele verdienste is in 2018. De meeste Koreaanse mannen moeten op 28-jarige leeftijd in dienst treden.

Op de ochtend van 25 november verklaarde de vertegenwoordiger van het ministerie van Landsverdediging echter tijdens de Nationale Assemblee dat de meer omvattende definitie van het begrip kunst- en sportpersoneel nadere herziening behoeft op diverse maatschappelijke aspecten en maatschappelijke consensus.

Als gevolg daarvan slaagde de Koreaanse nationale vergadering er niet in om een ​​consensus te bereiken over de uitbreiding van de militaire vrijstellingswet tot populaire culturele artiesten.