Blogs

Tijd om de waarheid over het T-ara-schandaal te leren kennen en de haat te stoppen

Laten we van 2020 het jaar maken waarin het pestschandaal eindelijk tot rust wordt gebracht zoals het meer dan zeven jaar geleden had moeten zijn en alle haat, misbruik en leugens stoppen.


Ik heb geen hekel aan T-ara en er is nooit een goede reden geweest om de pestverhalen te geloven. Ik ben erg blij dat hun reputatie is hersteld, maar niet blij met de manier waarop het is gebeurd. De populaire opvatting dat Hwayoung verantwoordelijk is voor hun problemen is onjuist. De haat die fans op haar richten, is het soort pesterijen waar ze over klaagden toen T-ara aan de ontvangende kant was, maar nu ze denken dat ze is blootgesteld, vinden ze dat het goed is om haar hetzelfde aan te doen. Het is niet.


Dit is slechts een korte introductie van mijn gedachten over deze zaak. Ik heb er een grondig onderzoek van geschreven, The True Story of the T-ara Bullying Scandal, dat veel te lang is om hier weer te geven. Je leest het op https://t-ara-and-hwayoung.blogspot.com

Ik denk dat dit het eerlijkste en meest waarheidsgetrouwe verslag is van hoe het schandaal zich ontwikkelde dat u zult vinden. Als je wilt reageren, lees dat dan eerst zodat je mijn argument begrijpt.


Ik maak me een beetje zorgen over de reactie hierop, niet omdat ik gehaat zal worden (dat ben ik gewend) maar omdat ik geen extremere haat tegen anderen wil ontketenen. Sommige mensen zijn boos op Hwayoung omdat ze denken dat ze hen deed geloven dat ze werd gepest, of anderen het liet geloven, maar dat deed ze niet. Als ze merken dat ze het eens zijn met mijn ideeën over wat er werkelijk is gebeurd, kan de woede ervoor zorgen dat de haatcampagnes tegen T-ara en Hwayoung op milde kritiek lijken, en ik wil geen rapporten lezen over lynchbendes. Mijn doel is om de onschuldigen te verdedigen, niet om de schuldigen te straffen, en ik heb geen absoluut bewijs. Bepaalde mensen hebben vragen te beantwoorden, maar ze lijken niet te zijn gesteld. Ze mogen niet als schuldig bevonden worden beschouwd zonder de kans te krijgen zichzelf te verdedigen en het is niet aan ons om gerechtigheid op te leggen.


Basispunten


1) Zonder de tweets van T-ara die hun geschil met Hwayoung openbaar maakten en de intensiteit ervan vergrootten, zou het hele schandaal niet zijn gebeurd.

2) Hwayoung heeft altijd gezegd dat de pestgeruchten niet waar waren, maar veel fans van T-ara waren zich daar niet van bewust en zijn dat nog steeds.

3) De verhalen die in februari 2017 over Hwayoung en Hyoyoung werden verteld, vertellen ons niets over de vraag of T-ara pestkoppen waren, maar de reactie van hun fans was dat de waarheid eindelijk was onthuld en de tweeling de pestkoppen waren. Na jaren (terecht) volgehouden te hebben dat er niet gepest werd, leken ze opmerkelijk gefixeerd op het vinden van pesters. Alle waarheid die ooit nodig was, werd onthuld in de verklaring van Hwayoung in augustus 2012 en in de reactie van T-ara de volgende dag. Als ze serieus waren genomen, zou het schandaal in dat jaar voorbij zijn geweest en zou ik dit niet hoeven te schrijven en het risico lopen chaos te veroorzaken.

4) De verhalen hebben niets te maken met het pestprobleem en creëren alleen sympathie voor T-ara door Hwayoung er slecht uit te laten zien. De onvermijdelijke conclusie van mijn onderzoek is dat ze waarschijnlijk ook een ander doel hebben, namelijk de aandacht afleiden van de ware oorzaak van het probleem.

5) De mensen die Hwayoung haten, hebben de verhalen van CCM zonder voorbehoud aanvaard, maar we moeten ze aan een goed onderzoek onderwerpen. Het bedrijf had een commercieel belang bij het beschermen van het imago van T-ara, die hun grootste verdiener was, en hun CEO, Kim Kwang Soo, loog minstens twee keer toen hij Hwayoung ontsloeg.


Het verhaal van CCM/MBK en het personeel, en eindeloos herhaald en verfraaid door fans, slaat nergens op. Hier zijn een paar vragen die nooit zijn beantwoord door de Hwayoung-haters.


1) Als Hwayoung niet echt gewond was, waarom zou ze dan de concerten in de Budokan willen missen? Waarom zou ze naar drie ziekenhuizen gaan, de andere leden tegen haar opzetten en drie dagen lang een ellendige tijd in Japan hebben? Het zou veel gemakkelijker en veel leuker zijn geweest om de repetitie en de concerten te doen.


2) Waarom meldde de manager die met Hwayoung naar het eerste ziekenhuis ging dat ze in orde zou zijn voor de concerten, terwijl hij moet hebben geweten dat ze dacht dat ze dat niet zou doen? Hij had moeten proberen de zaken soepel te laten verlopen door de anderen voor te bereiden op de kans dat ze niet in staat zou zijn om te presteren. Mijn zeer sterke vermoeden is dat hij probeerde de groep te verdelen en Hwayoung eruit te dwingen, en een paar dagen later kreeg hij wat hij wilde.


3) Hwayoung heeft nooit iets slechts gezegd over T-ara, maar wordt er vaak van beschuldigd ze te vernietigen met haar leugens. Wat zei ze dat niet waar was?


4) Hwayoung wordt er vaak van beschuldigd het slachtoffer te spelen, dat wil zeggen het slachtoffer van T-ara's pesterijen. Hoe past dit bij haar ontkenning dat er gepest werd? Geef me geen klachten over het plaatsen van foto's van zichzelf met een appel of het dragen van een mariniershoed; dat zijn gebaren van steun. Geef me niet het Taxi-interview als voorbeeld; ze zei niets over T-ara dat ze zelf niet hadden gezegd en ze zei ook dat ze onvolwassen was.


5) Waarom beweerde de anonieme medewerker dat hij Hwayoung het slachtoffer niet kon zien spelen in Taxi terwijl ze niets van dien aard deed? Het ziet er op zichzelf al verdacht genoeg uit, maar het onthullen van het verhaal van Hyoyoung zonder Areum te raadplegen terwijl je doet alsof je zo bezorgd bent over hoe ze werd behandeld, maakt het nog belastend. Areum werd daar erg door getroffen en ook door de reactie tegen de tweeling. Ze heeft gezegd dat ze gekwetst was door het personeel en dat Hwayoung een vriend was die goed voor haar zorgde.

Een deel van het antwoord is de neiging om de woorden van mensen te interpreteren op een manier die bevestigt hoe we over hen denken. Dit is heel gebruikelijk en kan ertoe hebben geleid dat het personeelslid tot op zekere hoogte geloofde dat Hwayoung het slachtoffer speelde. Ik vermoed sterk dat andere aspecten van het motief wraak waren en angst voor wat Hwayoung zou kunnen zeggen over het personeel. Het doel was om haar imago te vernietigen, zodat niemand naar haar zou willen luisteren. Het was een bijna volledig succes, en om haar slechte relatie met het personeel in het begin niet te noemen, was een zeer slimme truc die de indruk wekte dat het ging om het verdedigen van T-ara.


6) Waarom had die medewerker een kopie van het Kakao Talk-gesprek tussen Hyoyoung en Areum? Dit zou iemand zijn die niet meer voor het bedrijf werkte. Werd het gestolen en in gereedheid gehouden voor een kans om Hwayoung neer te halen? Werd de hele operatie echt geleid door MBK? We weten het niet, maar het ruikt naar hypocrisie en bedrog.


De woorden en acties van het management en het personeel lijken onoprecht en egoïstisch, een masterclass in afleiding en schuldverschuiving die tot nu toe zeer succesvol is geweest. Daarentegen zeggen alle leden, inclusief Hwayoung, vrijwel dezelfde dingen en geven ze nooit iemand anders de schuld voor de manier waarop het allemaal is gelopen. Zij zijn de mensen die ik geloof.